نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۱ مطلب در دی ۱۳۸۷ ثبت شده است

به نام خدای کودکان غزه

بیش از ۶۰سال است که سرزمین فلسطین به عنوان جبران خسارتی که یهودیان در جنگ در سرزمین اروپا دیده انددر اشغال رژیم غیرقانونی صهیونیستی است.مردم ان آواره یا تحت فشارهای سنگین نظامی و تحریم های اقتصادی و یا در زندان های مخوف اند.امروز دنیای استکبار با همه امکاناتش خون کودکان غزه را می مکد.نوار غزه از زمین و هوا زیر آتش اسرائیل می سوزد و استخوان های جوانان فلسطینی زیر تانک های مرکاوا له می شود.صدای گریه کودکان و ناله مادران غزه دل هر آزاده آزادیخواهی را به درد می آورد.

بازیگران امروز فلسطین سه راس یک مثلث شوم را تشکیل می دهند.

راس اول رژیم صهیونیستی است.این رژیم حدود۶۰سال پیش توسط دولت های استعماری تشکیل شد.فلسفه وجودی اسراییل تهدید .تجاوز و جنگ دائمی است.اینان بدون جنگ و خونریزی نمی توانند زندگی کنند.یک روز کشتار صبرا و شتیلا.یک روز فاجعه قانا و امروز نوارغزه.صهیونیست ها به هیچ یک از اصول و ارزش های انسانی پایبند نیستند.

هدف اسراییل نه تنها فلسطین بلکه دنیای اسلام است.اسراییل در رویاهای خود از نیل تا فرات را در سر می پروراند.اما امروز تنها برای بقا و زنده ماندن می جنگد.

راس دوم مثلث غرب و دولت های استعماری است.آنها شریک جرم های اسراییل اند و دستشان به خون کودکان غزه آلوده است.سردمداران جوامع غربی صهیونیست ها را حمایت و تمجید می کنند و مردم مظلوم مورد هجوم سیاسی و نظامی و تبلیغاتی قرار می گیرند.به جرم آزادیخواهی آب و برق و دارو را بر مردم فلسطین و در شهر و دیار خودشان می بندند. و با دولت برآمده از رای آنها مخافت می کنند.جریانات تروریستی تحت حمایت سیاستمداران و قدرت های بزرگ سازماندهی می شوند و به جان و مال ملت ها تعرض می کنند.

آنان که شعارهای دموکراسی و حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است باید پاسخ دهند:آیا فلسطینیان بشرنیستند؟آیا حقوق ندارند؟آیا دولتشان غیر دموکراتیک است؟

اینان از کدام حقق بشر و حقوق کدام بشر می گویند؟

اما در  راس سوم این مثلث شوم سران خائن کشورهای عربی قرار دارند.همان هایی که دینشان را به دنیایشان فروخته اند .همانانی که بنده شکم و شهوت خویش اند.آنانی که صدای درگلو شکسته برادران خود در غزه را نمی شنوند.

سران خائن عربی با برگزاری نمایشی کنفرانس ادیان در واقع چرا سبزس به اسراییل برای حمله به نوار غزه نشان دادند.

امثال حسنی مبارک ها باید بدانند که روح خالد اسلامبولی در میان جوانان مومن و انقلابی زنده است و بترسند از روزی که کاسه صبر ملت های اسلامی لبریز شود.یآدشان باشد که اسراییل حتی به آنها هم رحم نخواهدکرد.

اسراییل با حمله به غزه برای خود گورستان ساخت .

به امید ظهور یگانه منجی عالم بشریت حضرت اما عصر(عج)

غروب عمر شب انتظار نزدیک است               طلوع مشرقی آن سوار نزدیک است

دلم قرار نمی گیرد از تلاطم عشق                مگو برای چه وقت قرار نزدیک است

  • مهدی دلبند