نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۱ مطلب در شهریور ۱۳۸۸ ثبت شده است

آنچه که امروز به عنوان جامعه شناسی وعلوم سیاسی در دانشگاه ها تدریس می شود به طور حتم پاسخگوی هیچکدام از سؤالات بنیادی  بشری نیست.چه اینکه نظریه هایی که فلاسفه واندیشمندان غربی نسخه ی آنها را برای بشریت پیچیده اند نتوانسته اند فطرت حقیقت جو وکنجکاو انسان را قانع کند و البته درمقام عمل هم نه تنها هیچ کدام انسان ها را به سر منزل مقصود نرسانده اند بلکه برعکس آنها را از مقصد حقیقی خویش دور کرده اند. آنچه امروز در دانشگاه های جمهوری اسلامی به عنوان جامعه شناسی وعلوم سیاسی به دانشجویان آموزش داده می شودچیزی نیست جز ترجمه ی مبانی و نظریه های اندیشمندان غربی که سال ها پیش برای جوامع خود ودر زمان خود وضع کرده اند.

سؤالی که توجه به آن بسیار مهم است این است که تا کی قرار است این چنین اسیر ودر بند اندیشه های دیگران باشیم و هرچه آنها گفته اند ما هم تکرار نماییم تا کی قراراست دست به دامان دیگران باشیم واز خود اندیشه ای تراوش نکنیم.آیا واقعا خود ما هیچ حرفی برای گفتن نداریم؟

پر واضح وبدیهی است که جامعه ی اسلامی با جوامع غربی تفاوتهای بسیار دارد.رفتار روحیات و ویژگیهای جوامع اسلامی بسیارمتفاوت از جوامع غربی است چگونه می توان مظروفی را در ظرفی ریخت که باهم تناسبی ندارند.

برخلاف جوامع سکولار غربی که خداوند و اخلاق ودین از آنها رخت بربسته است،در جامعه ی اسلامی مهمترین واصلی ترین مؤلفه ها اسلامیت و ایرانیت آن است. درمکتب اسلام خداوند خالق ومدبر هستی و محور همه ی کارهاست وهمه چیز به اذن او انجام می گیرد. روابط متقابل بین انسان ها نه برمبنای سودو لذت که برمبنای اخلاق است.این جای تاسف است که دردانشگاه های اسلامی جامعه شناسیی تدریس می شود که تناسب و سازگاری با اسلام ندارد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران انفجار نوری بود دردل تاریک وظلمانی قرن بیستم.انقلابی که حکومت دوهزار وپانصد ساله طاغوت رابرچید وحکومت اسلام ناب محمدی را به جای آن نشاند.بی گمان هدف بنیان گذاران و طراحان انقلاب اسلامی تنها تعویض یک حکومت باحکومت دیگر نبوده است.انقلاب اسلامی به مثابه روحی بود که باید درکالبد وجودی مردم ایران دمیده می شد تا خود را ازیوغ ستم آزادکرده و به تعالی وتکامل برسند.انقلاب اسلامی فرصتی بودتامردم ایران باردیگر هویت خویش رابازیابند و روحیه اتکا به نفس و خودباوری را درخود بازسازی کنند.دورنمای انقلاب اسلامی ایران تحول و دگرگونی درهمه عرصه های زندگی بود که سال ها رنگ مکاتب شرقی و غربی را به خود گرفته بود.نرم افزار انقلاب اسلامی مبانی اندیشه اسلامی است.اندیشه ای که با ظهور خود درنیمه دوم قرن بیستم درقالب یک حکومت دینی شرق و غرب عالم را درنوردید وبراندام مکاتب فلسفی معاصر لرزه انداخت.اسلام پاسخگوی تمام سوالات ذهن حقیقت گرا وکنجکاو بشر است.زیرا که از مبدا هستی صادر می شود وهیچ خطایی در آن راه ندارد.هم او که ما را آفریده و خود خیر و صلاح ما بهتر می داند.باتمام این احوال ،باوجود برکات بسیاری که انقلاب اسلامی برای مردم ایران و سراسر جهان داشت،اما متاسفانه دانشگاه های ما ازفرایند اسلامی شدن کاملا عقب مانده اند.امام خمینی (ره) با علم و تدبیر و درایت خویش فرمودند:اگر دانشگاه اصلاح شود،مملکت اصلاح می شود.دانشگاه وظیفه کادرسازی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه را برعهده دارد.حال اگرمبانی و مکاتب غربی در دانشگاه ها تدریس شوند ودانشجویان با این مبانی رشد کرده و اندیشه ثابت آنها شود،بدیهی است که مملکت اسلامی به اهداف عالیه خود نخواهد رسید.اینکه دانشگاه درایران بیمار متولد شده و اساسا بنیان دانشگاه در دنیا براساس تربیت نیروی متخصص برای پیشبرد و توسعه اقتصاد و صنعت غرب است در اینجا محل بحث نیست .ان شاءالله در مطالب بعدی درباره این موضوع سخن می گوییم .اما آنچه مسلم است این است که در عرصه علم و دانش و به ویژه در عرصه علوم انسانی نیازمند انقلاب دیگری هستیم.چه بخواهیم چه نخواهیم برای رسیدن به اوج قله های پیشرفت و تعالی وساختن جامعه مهدوی که همانا آرمان نهایی انقلاب اسلامی است ،باید به سمت تولید علم و جنبش نرم افزاری مخصوصا در حوزه علوم انسانی پیش برویم.

     

 

  • مهدی دلبند