نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۲ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

 

دربررسی انقلاب ها،دست کم سه عامل را می توان از عوامل اصلی ایجاد،استقرار و استمرار انقلاب برشمرد.این سه عامل یکی رهبر،دیگری مکتب و ایدئولوژی انقلاب و سوم مردم است.

هریک از سه عامل ذکرشده به نوبه خود در وقوع انقلاب ها سهم دارند. درانقلاب اسلامی ایران پیوند این سه عامل سبب دگرگونی نظام شاهنشاهی و جایگزینی نظام اسلامی گردید.

دراین مطلب به بررسی نقش مردم در  انقلاب اسلامی ایران پرداخته می شود.

وقوع یک انقلاب مستلزم حرکت جمعی توده ها واعلام اعتراض برعلیه وضع موجوداست.غالب حرکت های انفرادی در طول تاریخ برای تغییر وضع موجود به سرانجامی نرسیده است.مطالعه در تاریخ نشان می دهد حتی انبیای عظام الهی نیزبدون حضور مردم در صحنه و نقش آفرینی آنها به مقصود خود که همانا اصلاح وضع موجود بوده نرسیده اند.چه اینکه خداوند در قرآن می فرماید « مارسولان را بابینات و میزان فرستادیم تا مردم خود قسط را برپانمایند».

وجود رهبران انقلابی وپیشاهنگان اصلاح و تغییر و نیز وجود یک چارچوب و مکتب فکری برای انقلاب ضروری است.اما ضلع سوم و مکمل این مثلث مردم و اراده آنها است.مادامی که در یک جامعه اراده جمعی برای حرکت به سمت افق های جدیدنباشد،نمی توان به بهبود شرایط درآن جامعه دل خوش کرد.

در واقع نقش مردم نه تنها در وقوع انقلاب،بلکه در استقرار و ادامه و تثبیت پایه های نظام مبتنی برآرمان های آن انقلاب نیز بسیار حائز اهمیت است.

درنقلاب اسلامی ایران پیوند سه عامل رهبری ،ایدئولوژی و مردم،منجر به براندازی نظام طاغوت و ایجاد یک نظام مردم سالاری برمبنای دین مبین اسلام و شروع یک حرکت جدید برای ابراز وجود در مجامع بین المللی و رسیدن به اهداف و شعارهای انقلاب شد.

مردم ایران با استفاده از بینش برگرفته از ایدئولوژی اسلام و با تکیه به آموزه های دینی و با لبیک به حضرت امام خمینی (ره) که پیامبرگونه ،بعثت خویش را آغاز کرد وهمه ساختارهای به هم تنیده نظام استکبار را ازهم گسست،قیام به قسط کردند و اولین مرحله از دکترین اسلام،یعنی انقلاب اسلامی را رقم زدند.

درادامه راه نیز ،همزمان بااجرای مرحله دوم از دکترین اسلام یعنی نظام سازی،مردم پابه پای رهبر نهضت ،به دفاع از دستاورد عظیم خویش پرداختند.هر زمان که نیاز به حضور را احساس کردند،با اعتصام به حبل الهی و با شعار توحید کلمه، ثبات واستقرارنظام را قوت بخشیدند.

واما در مرحله سوم ،مردم دولت اسلامی را برپاکردند واینک با توکل و عزمی مثال زدنی به سمت دوقدم آخر یعنی تشکیل کشور اسلامی و سپس جهان اسلام پیش می روند وانشاءالله پرچم توحید و خداپرستی را در سرتاسر جهان به احتزاز در خواهند آورد.

 

  

  • مهدی دلبند

عاشورای سال 88 محک دوباره ای بود تامردمان دیار صبر وبصیرت درمیدان عظیم تقابل عزم ها و اراده ها آزموده شوند،وعیارطلای آنها درفتنه ای دیگر سنجیده شود.واین بار مثل همه میدان های گذشته ،مردمان این دیار نشان دادند که به فرموده امام راحل (ره) از مردمان عهد حجاز در عصر رسول الله بالاترند.ونشان دادند که اهل کوفه نیستند تاامام و نایب امام را تنها بگذارند.

درفتنه سال گذشته که یکی از سنگین ترین و پیچیده ترین فتنه ها در طول تاریخ انقلاب اسلامی بود،مردم سرزمین عشق و معرفت ایران با پیروی از رهبر خود که همانا علمدار قافله صبر و بصیرت وپرچمدار لشکرصبح است،بار دیگر چشم فتنه را کور کردند و روی فتنه گران را سیاه .این مردم نشان دادند که درکوران حوادث گوناگون راه را از بیراهه می شناسند وفریب اهالی دروغ و نفاق را نمی خورند.همان طور که در 32سال گذشته نشان داده اند.

حوادث سال گذشته اثبات کرد که مردم از ارکان اصلی و از ستون های مستحکم نظام جمهوری اسلامی اند،که همیشه و درمواقع لازم باحضور باصلابت خود عمودخیمه انقلاب را برپا نگهداشته اند و دست طاغیان و ایادی آنها را از رسیدن به مطامع خود کوتاه کرده اند.9دی سال 88 تجلی عینی ((سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست))بود.روزی که مردم ایران به دنیا نشان دادند هیچ چیز نمی تواند حرارت عشق به اهل بیت را در قلوب آنها خاموش نماید.نشان دادند که مسیر عاشورا را که امروز به دست آنها سپرده شده تا رسیدن به مقصد نهایی و دادن آن به صاحب علم و منتقم آل الله ادامه خواهند داد.

اما آنچه در باب 9دی می توان گفت رسوایی و ننگی است که مدعیان امام و انقلاب برای خود خریدند و دست خیانت آنها برای مردم بار دیگر روشد.کسانی که همچون گرگی در لباس میش ((عکس امام را بالا بردند و عکس امام را عمل کردند.)).چه آنهایی که در داخل بودندو آرمانهای پوشالی خود را در برچیدن نظام اسلامی می دیدند ،وچه آنهایی که در خارج و در دامان استکبار خواب براندازی  را در سرمی پروراندند. همان استکباری که باشعارهای زیبا و رنگین خود برسر ملت ها شیره می مالند و به تاراج آنها می پردازند.آنها که دل خود را به جنبش سبز اموی خوش کرده بودند تا شاید کورسوی امیدی برای رؤیاهای 32ساله خود بیابند.اما غافل از اینکه پیوند مردم با اسلام و رهبری خود، پیوندی ناگسستنی است،ودرخت تنومند انقلاب که باغبانی چون امام خامنه ای دارد و با خون شهدای این ملت آبیاری شده ،نه تنها ازجای کنده نخواهد شد ،بلکه تا رسیدن به اوج کمال و رشد خود همچنان استوار و پابرجا خواهد ماند.

در این میان آنچه انتظار مردم از دستگاه ها و مسئولین ذیربط است،تنها احقاق حقوق پایمال شده ملت واعاده حیثیت از نظام و انقلاب است.بر مسئولین امر فرض است که هرچه سریعتر دست اندازان به شرف و حیثیت و مقدسات را به سزای اعمال خود برسانند.

  • مهدی دلبند