نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۱ مطلب در مهر ۱۳۸۹ ثبت شده است

حداقل درربع قرن گذشته جهان به صورت تک قطبی اداره می شده وایالات متحده آمریکا پس ازشکست کمونیسم خود را به عنوان تنها مدیر جهانی به دیگر کشورها تحمیل کرد.امابا وقوع انقلاب اسلامی واستمرارآن وظهور قدرت های جدید وحضورتاثیرگذارآنها برمناسبات بین المللی جهان تک قطبی دیگر موضوعیت ندارد.ایالات متحده نه تنها هرگزنتوانسته نقش خود را در برقراری ثبات و امنیت ومدیریت جهان ایفاکند،بلکه خود عامل بسیاری از ناامنی ها و منازعات منطقه ای بوده است.

قدرت های استکباری و به ویژه آمریکا همواره به فکر منافع خویش بوده وبه دیگر کشورها اجازه عرض اندام درعرصه جهانی وحتی خودآن کشورها نداده اند.برخلاف شعارهای دهان پرکن دولت های مستکبر امروز موجی از ناامنی،فقرو فساد دامنگیر جامعه جهانی شده وعلیرغم تبلیغات وسیع وفضاسازی رسانه ای در تحقق هیچ کدام از شعارهای خود موفق نبوده اند.آنها همواره نگاه کدخدامنشانه دارند و همت خود را صرف استثمار دولت ها و ملت ها می کنند.تاسیس سازمان های بین المللی حقوقی نیز تنها ابزاری برای توجیه اقدامات ضدانسانی آنها وخفه کردن صدای دیگرکشورهای ضعیف بوده است.آنها با نقض قوانین بین المللی به خود اجازه می دهند درامور دیگران دخالت کرده و به چپاول سرمایه های آنها بپردازند.

اما واقیت های جهان امروز نشان می دهد که دوران زورگویی ابرقدرت هابه سرآمده و قدرت های جدیدی در حال عرض اندام هستند که بی گمان این امر به برکت موج عظیم انقلاب اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است.امروز موج ضدامپریالیستی درحال گسترش است و جنگ نرم انقلاب اسلامی پایه های نظام سلطه متزلزل نموده است.

لذا پیشنهاد دکترمحمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت دهه آینده جهان پیشنهادی منطقی و عقلانی است .همچنان که مورد توجه بسیاری از محافل و نهادهای مستقل قرار گرفته است.

بی شک در جهان کنونی کسی نمی پذیرد که گروه اندکی خود را صاحب حق دانسته و آنچه می خواهند انجام بدهند.

قدرت های بزرگ چه بخواهند و چه نخواهند باید ظهور و نقش آفرینی قدرت های نوظهور را در عرصه مدیریت جهانی بپذیرند.

نکته آخر اینکه صدورانقلاب اسلامی که آرمان حضرت امام (ره) بود امروز درحال تحقق است.علیرغم هجوم همه جانبه دشمن برای جلوگیری از قدرت نرم جمهوری اسلامی ،موج بیداری اسلامی ملت های دیگر را نیز بیدار کرده ومنطق و عقلانینت جمهوری اسلامی ملت ها و دولت را به سوی خود جلب می کند.

  • مهدی دلبند