نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

جلد: 21

نوبت چاپ:سوم،زمستان1379

نشر:مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره)

 

پیام رادیو-تلویزیونی

موضوع: اقامۀ عدل، مهمترین انگیزۀ قیام سیدالشهدا

تاریخ: 1فروردین1367/2شعبان1408

مکان: تهران، جماران

  • مهدی دلبند
مهدی دلبند
در ابتدا باید گفت مخاطب این نوشته تنها کسانی هستند که ولایت فقیه را به عنوان حجت و فصل الخطاب فبول دارند،آن چنان که خود ادعا دارند و بر زبان جاری می کنند.
  • مهدی دلبند

سیاست خارجی یکی از مهم ترین عرصه های نظام جمهوری اسلامی بوده است.مطابق با نظامسیاسی مبتنی بر ولایت فقیه که در قانوناساسی نیز آمده است تعیین اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر عهده ولی فقیه و حاکم جامعه اسلامی است. بنابراین هر دولتی موظف است با حفظ این اصول –خطوط قرمز- با استفاده از روش های مختلف دیپلماسی به سیاست ورزی در عرصه بین الملل بپردازد.بدیهی است که در میدان عمل روش ها و تکنیک ها متفاوت و متنوع خواهد بود و هر رئیس جمهوری مطابق با رویکرد کلی خود در شطرنج سیاست بازی خواهد کرد.

  • مهدی دلبند