نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

صحیفه امام(ره)

17/7/1341

تلگراف:به محمد رضا پهلوی،هشدار در مورد تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتیصحیفه امام

امام در این تلگراف شاه را با لفظ«حضور مبارک اعلیحضرت همایونی»خطاب می کند و نگرانی علما و مردم را از مفاد«لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی»به شاه اعلام می کند.امام به شاه یادآور می شود که «صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است».

  • مهدی دلبند

صحیفه امام خمینی(ره)

صحیفه امام12/6/1341

مخالفت روحانیت با اسرائیل و بهایی ها

ساواک در گزارشی «خیلی محرمانه» این کلام را از امام(ره) نقل می کند.

امام می گوید:راهی که من انتخاب کرده ام راهی است که مردم خواهان آن می باشند و اگر من هم مثل دولتی ها حرف بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود.

امام باز هم خواست مردم را مورد توجه قرار می دهد.مردم دین و استقلال و عزت می خواهند.

  • مهدی دلبند