نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

بر اساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه می باشد که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت وظایف خود را اعمال می کند.قوه مقننه از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مظهر قدرت و حکومت مردم و تبلور اراده ملت و مصداق خارجی جمهوریت است و دو قوه دیگر در حقیقت هر کدام به نحوی مجری مصوبات آن هستند.

  • مهدی دلبند

در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئولان کشور در هر مسئولیتی که قرار داشته باشند موظف به اجرای احکام و قوانین اسلامی هستند.مردم مسلمان ایران با انقلاب علیه نظام شاهنشاهی و ایجاد حکومت اسلامی از کسانی که در مصدر امور کشور قرار می گیرند توقعی جز اعتقاد و التزام عملی به احکام و دستورات الهی نداشتند.

  • مهدی دلبند