نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

روز جمعه گردهمایی اصلاح طلبان استان در یاسوج برگزار شد و بیانیه پایانی این

نشست منتشر گردید.این بیانیه حاوی نکات قابل تأملی است که در زیر به آنها اشاره می شود:

  • مهدی دلبند

اگرچه چندماه تا انتخابات دهمین دوره مجلس

شورای اسلامی زمان باقی است، اما به رسم

معمول فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای احتمالی از مدت ها پیش شروع شده است. به غیر از معدود کسانی که ادعای مستقل بودن دارند، عموم کاندیداها خود را در قالب طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب تعریف می کنند.فعالیت انتخاباتی در استان ما

  • مهدی دلبند

نسیم کوی دوست

۲۴
ارديبهشت

غروب عمر شب انتظار نزدیک است

طلوع مشرقی آن سوار نزدیک است

دلم قرار نمی گیرد از تلاطم عشق

مگو برای چه وقت قرار نزدیک است

  • مهدی دلبند