نامه فرهنگ

نامه فرهنگ
آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «تاریخ اسلام» ثبت شده است

اباذر ها و ابازر ها

در جریان جنگ تاریخی فقر و غنا ، استضعاف و استکبار وحق وباطل،همیشه اباذرها و ابازرهایی وجود داشته اند که در این دوجبهه نقش تأثیرگذار ایفا کرده اند.اباذرها در جبهه حق و ابازرها در جبهه باطل.اباذرهای تاریخ همیشه در عین غربت و مظلومیت فریاد رسای عدالت  بوده اند و شمشیر از نیام برکشیده  مظلوم ...

  • مهدی دلبند

عاشورا آیینه تمام نمای رویایی حق وباطل است که همچون لوحی زرین برتارک تاریخ می درخشد وچراغ راهنمای بشر برای گذر از امواج فتنه ها درهمه اعصارتاریخ است.درعاشورا انسانیت انسان هویدا می شودو آدمیت معنای واقعی خود را می یابد.عاشورا آن زمان است که امواج فتنه از یک سو وارد واز سوی دیگر خارج شود و انسان در تلاطم سهمگین آن برخود نلرزد و سوار برکشتی نجات شود و باچراغ هدایت به ساحل امن و امان برسد.عاشورا زمان از خود بریدن و به خدا رسیدن است. وکربلا جایگاه ذبح نفسانیات و سر بریدن هوا و هوس است.وحسین الگوی آزادی و آزادگی است .

کربلا وادی آزمایش است وآوردگاه رویارویی جبهه حق وباطل.آنجا که باطل می خواهد با سلاح زر و زور تزویر چهره حقیقت را بپوشاند.آنجا که برای اقامه حق وبرپاماندن پرچم انسانیت باید از همه چیز حتی از کودک شیرخواره گذشت.آنجا که عشق معنای واقعی خود را می یابد و حسین (ع) ویارانش برای همیشه راه پرپیچ وخم تاریخ را روشن کردند و ساحل اطمینان را به آدمیان در هر زمان و مکان نشان دادند.

عاشورا سرشار از درس ها و عبرت هاست.درس ها و عبرت هایی که سرمشق همه آدمیان در همه اعصار و قرون است.اما آنچه از عاشورا برای امروز می توان استفاده کرد،همان پیمان عشق بازی با محبوب وجانفشانی در راه عقیده است.درعاشورای امروز انتظار حسینی را می کشیم تا برای اصلاح امت جدش و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کند.وما پا دررکاب ایشان برای اقامه حق جهادنماییم.لیک ترس ما این است نکند مانیز اهل کوفه باشیم وامام خویش را واگذاریم. زیرا که حسین را منتظرانش کشتند.هم آنها که می گفتند و می نوشتند که ای امام و مولای ما به سوی ما بیا که مشتاق دیداریم.نکند ما نیز همچون کوفیان «اشبه الرجال و لارجال» باشیم و شاهراه حقیقت راگم کرده وازساحل نجات دور شویم.حسین را خیانت خواص به قتلگاه  کشاند.آن زمان که مسلم را در کوچه های کوفه وانهاداند و زر و زور تزویر آل امیه کارگر افتاد.نکند امروز ما نیز نایب الامام را تنها گذاریم و در فتنه امویان زمان گرفتارآییم.حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود..امروز مهدی (عج) هم تشنه لبیک.هنوز ندای «هل من ناصرینصرنی» و«هل من معین یعیننی» در گوش زمان می پیچد.واینک این ما و این عاشورای آخرالزمان. حسینی می شویم یا...

  • مهدی دلبند